Kompleksowe usługi księgowe i rachunkowość

Oferujemy usługi biura księgowego i rachunkowego w zakresie:

1. prowadzenie:

 • ksiąg handlowych,
 • podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • pozostałych ewidencji podatkowych (ryczałt, karta podatkowa)
 • rejestrów VAT,
 • ewidencji środków trwałych,
 • ewidencji wyposażenia,

2. naliczanie wynagrodzeń, oraz umów zleceń i umów o dzieło,

3. sporządzanie:

 • deklaracji ZUS i ich przesył elektroniczny,
 • rocznych sprawozdań finansowych,
 • analiz finansowych na życzenie klienta,
 • sprawozdań GUS
 • deklaracji podatkowych PIT, CIT, VAT i innych

4. kompleksowa obsługa kadrowa,

5. pomoc w opracowywaniu wniosków kredytowych,

6. usługi dodatkowe:

 • wyprowadzanie zaległości,
 • korygowanie deklaracji ZUS,
 • wypełnianie zeznań rocznych PIT,
 • tworzenie zasad polityki rachunkowości,
 • audyt podatkowy,

7. reprezentacja przed organami kontroli podatkowej, skarbowej, ZUS.

Zasady współpracy

Po podpisaniu umowy z biurem klienci ograniczają swoje czynności do rzetelnego dokumentowania operacji gospodarczych, tzn. wystawiania faktur i innych dokumentów oraz przyjmowania dokumentów zakupu. Dokumenty te wystarczy dostarczyć do biura w uzgodnionym terminie lub zlecić odbiór przez kuriera.

Pozostałe czynności wykonuje biuro rachunkowe.